top of page
הדרכת הורים

ההדרכה מסייעת להורים להתנהל מול ילדיהם בחיי היום-יום בדגש על אופן ההתמודדות עם בעיות התנהגות כאלו ואחרות. בהדרכה נשתמש במקרים שמתרחשים בבית ולהם נתאים תגובות מתאימות.

מתי מגיעים להדרכת הורים?

  • כאשר ההורים מרגישים שהגיעו למבוי סתום אל מול קונפליקטים שעולים בינם לבין ילדיהם ולא קיימים בידיהם פתרונות.

  • העצמאת הסמכות ההורית.

  • בניית תקשורת מצמיחה ומיטיבה.

  • כלים להתמודדות עם שלבי ההתפתחות של הילדים כגון גיל ההתבגרות.

  • התמודדות עם שינויים כגון: הגדלת המשפחה, גירושין, זוגיות פרק ב' של אחד ההורים, ניכור הורי.

  • הדרכה מותאמת להורים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים (ASD).

bottom of page