top of page
טיפול פרטני

 הטיפול האישי מתמקד בהעצמאת רווחתו הנפשית של הפרט. באמצעות הטיפול יינתן לפרט יכולת להבין את עצמו טוב יותר, למצוא את כוחותיו ולשפר את איכות החיים.

טיפול זוגי

יצירת ריקוד זוגי משותף הינו תהליך שמושפע משני "הרקדנים". הטיפול הזוגי הינו תהליך שמטרתו לסייע לזוג לרקוד ריקוד מותאם והרמוני לשני הרקדנים ככל שניתן.

 

טיפול משפחתי

מטרת הטיפול המשפחתי היא לפתור משברים וקונפליקטים ותוך כדי לשפר את האינטרקציה בין חברי המשפחה.

מה שמבדיל בין טיפול משפחתי לטיפול פרטני הוא הסתכלות והתחשבות בכל נקודות המבט של היושבים בחדר והרצון המשותף לשיפור האווירה בבית.

הדרכת הורים

ההדרכה מסייעת להורים להתנהל מול ילדיהם בחיי היום-יום בדגש על אופן ההתמודדות עם בעיות התנהגות כאלו ואחרות. בהדרכה נשתמש במקרים שמתרחשים בבית ולהם נתאים תגובות מתאימות.

טיפול בקהילת הלהט"ב

ניסיוני המקצועי ארוך השנים, הביא אותי להתמחות ולטפל בקהילה הגאה ובבני משפחותיהם תוך שימת דגש לצרכיהם המיוחדים והתכוונות למשפחה הפוסט מודרנית.

bottom of page